Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Zapomenuté heslo?
Ankety
Líbí se vám náš web?
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Fredypřed 3 měsíci
konečně normalní stránky Šklebící se Šklebící se
Jirinoopřed 3 měsíci
Vzhled HOTOV!!!Šklebící se
Jirinoopřed 3 měsíci
Spolecny chat
Adresa: Třemošnice 52.
IČO: 661 34 102
Číslo účtu: 215 276 602 / 0300
SDH
Počítadlo.
Historie

20077592256198163.jpg (23 K<img style='width:20px;height:20px;' src='images/smiley/cool.svg' alt='Hustý' style='vertical-align:middle;' />

 

Ustavující valná hromada sboru hasičského v Třemošnici se sešla na Boží hod 25. prosince 1897. Sbor byl začleněn do župy Divišovské a čítal 27 členů. Jeho prvním starostou byl pan Gregor František a velitelem Kovář Antonín. Již v lednu následujícího roku uspořádali hasiči v Třemošnici první bál. Činnost byla již od počátku dost bohatá včetně činnosti kulturní. Hasiči založili a aktivně hráli divadlo. Založení sboru předcházela řada schůzek občanů, kteří se domlouvali jakým způsobem by ochránili majetky své a svých sousedů. První pokusy o vytvoření jakéhosi spolku na ochranu před ohněm a účinnou pomoc při likvidaci ohnivého kohouta se objevily po velkém požáru v naší vesnici v roce 1857 na jaře, kdy oheň zachvátil 6 obytných a hospodářských stavení a 3 stodoly. Při pohledu na hrozný požár se tajil dech. Každý, kdo mohl se snažil zachránit, co se dá. Na pomoc přispěchali se stříkačkou i soběhrdští a s voznicí a stříkačkou též občané z Divišova.

Po ohni se ostatní snažili všemožně postiženým vypomoci, aby byla brzy vystavěna nová obydlí a hospodářská stavení: V kronice obce Třemošnice, jejímž autorem byl čestný člen Václav Kalaš st., který byl u hasičů plných 70 let, je zaznamenán ještě jeden velký požár.
Stalo se to 5. listopadu 1927. Po 22 hodině byl zřejmě založen ve stodole u Borkovcova mlýna ohnivý kohout. Stodola sousedila s mlýnem, který byl právě v chodu. Domácí sbor s ruční stříkačkou chránil jen stáje. Ve mlýně shořelo všechno obilí i mouka. Jakmile prohořely podlahy, propadly se stroje na dno mlýna. Tím byl navždy umlčen klapot mlýnského kola a mlynářova rodina se záhy odstěhovala z Třemošnice.
Řada členů sboru bohužel padla za I. Světové války. Po válce měl sbor ruční stříkačku až do roku 1930. Po velkém požáru mlýna začal sbor uvažovat o pořízení nové motorové stříkačky. Dne 29. června 1930 byla motorová stříkačka sboru slavnostně předána starostou župy Divišovské, panem Václavem Hrabánkem.
V roce 1939 byly zrušeny župy a vytvořeny hasičské jednoty. Zástupcem sboru a součastně i divišovské oblasti v Okresní hasičské jednotě Vlašim byl bratr vzdělavatel pan Vojtěch Janda.
Za 2. světové války byla činnost omezena na pořádání plesů a divadla. V roce 1946 měl sbor 16 členů a pomalu začal rozvíjet svou činnost. Poslední válečnou schůzi měli hasiči 23. března 1941 a další byla až po válce 12. ledna 1946.
V letech 1951 - 1952 se hasiči z Třemošnice zúčastnili 2 velkých požárů hradu v Českém Šternberku. Též čelili lesnímu požáru v roce 1957 v "Čensku" a "Za Lesem" a v roce 1962 "Na Fídrnose", kdy shořely 4 ha lesa. 12. srpna 1969 byli třemošničtí hasiči jako první u ohně v Divišově, kde shořel velký stoh píce a hasilo se močůvkou, protože nebyla voda.
V roce 1972 byla konečně vybudována vodní nádrž v horní části obce a též byla zakoupena nová stříkačka PS 8. V roce 1974 hasiči likvidovali velký požár ubytovny při stavbě dálničního mostu v Třemošnici.
Na podzim roku 1993 se podařilo zakoupit stříkačku PPS 12. I toto se odrazilo ve výsledcích soutěžního družstva v posledních ročnících.
V roce 1995 sbor zkušebně vydával interní zpravodaj, ale pro nezájem členské základny bylo jeho vydávání po 3. čísle v prosinci 1995 zastaveno.
Soutěže se poprvé zúčastnili v roce 1955 pod vedením pana Antonína Jindráka. V roce 1983 začala éra účastí třemošnických hasičů na soutěžích v požárním sportu. V roce 1985 byla uspořádána soutěž v Třemošnici a současně hasiči uspořádali 1. slavné setkání rodáků obce Třemošnice.
V soutěžích dosáhly nejlepších výsledků v létech:
1991 - 4.místo v Českém Šternberku
1994 - 4.místo v Xaverově
1995 - 3.místo v Divišově
S výjimkou roku 1997 patří družstvo hasičů z Třemošnice k nejlepšímu v jejich okrsku. Poslední jubilejní ročník s letopočtem 1997 se vyznačuje organizací soutěže v Třemošnici při příležitosti 100 let trvání SDH a pořádání 2. setkání rodáků Třemošnice 28. června 1997 při jubilejní vzpomínce 600 let od první písemné zmínky o obci Třemošnice v roce 1397.

Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 18 členů, z toho 5 žen.

Název: Hasičská kronika okresu Benešov
Vydalo:Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov
Zpracoval: Členové komise historie při OSH pod vedením J. Maříka
prosinec 1999